Όροι και Προϋποθέσεις|«ΕΨΙΛΟΝ» Μηχανογράφηση|www.epsiloncomp.gr

Όροι και Προϋποθέσεις

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.epsiloncomp.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. 

1. To Κέντρο Μηχανογράφησης «ΕΨΙΛΟΝ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη.

2. Το Κέντρο Μηχανογράφησης «ΕΨΙΛΟΝ»  δεν δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.epsiloncomp.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση  περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες. 

3. Το Κέντρο Μηχανογράφησης «ΕΨΙΛΟΝ» ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. 

4. Οι χρήστες της ιστοσελίδας www.epsiloncomp.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και το ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΕΨΙΛΟΝ» για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται  να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

5. Ο χρήστης - πελάτης, από τη στιγμή, που θα δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού με τη χρήση του ονόματος χρήστη και του μυστικού προσωπικού του κωδικού (password) και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Η  «ΕΨΙΛΟΝ» συνιστά στους χρήστες της ιστοσελίδας της, να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας και του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα. Επίσης η «ΕΨΙΛΟΝ» συνιστά στους χρήστες να απομνημονεύουν το όνομα χρήστη και το μυστικό κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν να τον αναγράφουν σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να ενημερώνουν την «ΕΨΙΛΟΝ» προκειμένου να γίνουν αμέσως όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την αλλαγή των προσωπικών τους στοιχείων (ονόματος χρήστη και μυστικού κωδικού πρόσβασης). Τέλος η «ΕΨΙΛΟΝ» συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε “έξοδο” (Log out) από τον λογαριασμό τους στο τέλος της πλοήγησης για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Η«ΕΨΙΛΟΝ» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος άρθρου.

6. Η παραγγελία φτάνει στον πελάτη (στον τόπο παράδοσης) εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη στιγμή της υποβολής της παραγγελίας μέσω της παρούσης ιστοσελίδος. Για τις  παραγγελίες σας δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) είτε μεταφορική εταιρεία. Τα μεταφορικά έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος. Όλες οι τιμές μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την αγορά ενός προϊόντος ισχύει η τιμή που υπάρχει στο www.epsiloncomp.gr την στιγμή της υποβολής και αποστολής της παραγγελίας δια της παρούσης ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που υπάρχει στις αποθήκες μας, με την επιφύλαξη γεγονότων ανωτέρας βίας. Τα προϊόντα αποστέλλονται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία μας για οποιαδήποτε ζημία κατά τη μεταφορά των προϊόντων. Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας μας μέχρι πλήρους εξοφλήσεως τους που αποδεικνύεται μόνο με νόμιμο παραστατικό της εταιρείας μας. Είναι δυνατή η ολική ή μερική ακύρωση της παραγγελίας με την αποστολή e-mail ή φαξ μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα της αποστολής της και ώρα 09.00 πμ. Τα προϊόντα της εταιρείας μας συνοδεύονται από την ΕΓΓΥΗΣΗ του εκάστοτε κατασκευαστή. «ΕΨΙΛΟΝ» δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την ιστοσελίδα μη διαθέσιμη. 

7. Η  εταιρεία μας  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει η ιστοσελίδα της  www.epsiloncomp.gr μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η  εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. 

Πνευματικά  Δικαιώματα 

Στην ιστοσελίδα www.epsiloncomp.gr περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που δεν ανήκει  στην «ΕΨΙΛΟΝ»  και προστατεύεται από το Νόμο. Όλα τα περιεχόμενα του site (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) είναι πνευματικής ιδιοκτησία της «ΕΨΙΛΟΝ» και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρίας. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.