Φορητή Τιμολόγηση (X-VAN Retail)|«ΕΨΙΛΟΝ» Μηχανογράφηση

Φορητή Τιμολόγηση

Φορητή Τιμολόγηση (X-VAN)
1. Κεντρικού Η/Υ (Reception)

Εγκατάσταση του προγράμματος σε 5 λεπτά

Ενοικίαση ή Αγορά του προγράμματος με πολύ χαμηλό κόστος και μόνο για τον κεντρικό Η/Υ

Offline ή και online συγχρονισμός δεδομένων κεντρικού Η/Υ και φορητών συσκευών

Άμεση αποστολή νέων τιμών και ειδών στις φορητές συσκευές

Ειδική κονσόλα διαχείρισης των φορητών συσκευών και του συγχρονισμού δεδομένων με αυτόματη αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων για την έκβασή τους στους υπευθύνους της επιχείρησης.


2. Windows Tablets (φορητές συσκευές)

Εγκατάσταση του προγράμματος σε 5 λεπτά

Offline ή και online λειτουργία των φορητών συσκευών

Δυνατότητα συλλογής πόντων πελατών & χρήση τιμοκαταλόγων

Αυτόματος συγχρονισμός και αποστολή πωλήσεων, νέων πελατών κλπ στον κεντρικό Η/Υ από οπουδήποτε (από τον δρόμο, από το σπίτι, από την επιχείρηση με την χρήση internet, τοπικό δίκτυο ή και αρχείο)

 

Lianiki_Intro