Εικόνες Λογισμικού|Εμπορική Διαχείριση|Τιμολόγια|Λιανική

Εικόνες Λογισμικού

DspImage
Εντατική Λιανική, άμεση έκδοση λιανικών πωλήσεων και τιμολογίων από σταθερούς Η/Υ, POS, Tablet και συστήματα αφής.


DspImage
Εύρεση Ειδών και στοιχεία ειδών αποθήκης ομαδοποιημένα σε οθόνες καταχώρησης (tabs).


DspImage
Εύρεση Πελατών και στοιχεία πελατών ομαδοποιημένα σε οθόνες καταχώρησης (tabs).


DspImage
Εύρεση Προμηθευτών και στοιχεία προμηθευτών ομαδοποιημένα σε οθόνες καταχώρησης (tabs).


DspImage
Δενδροειδής απεικόνιση των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης με σύνολα σε κάθε επιλεγμένη ομάδα.


DspImage
Πώληση ειδών με ειδικές πληροφοριακές οθόνες όπως προηγούμενες τιμές πελάτη, όμοια είδη κλπ.


DspImage
Παραγγελιοληψία, διαχείριση παραγγελιών για καταστήματα παράδοσης στο χώρο του πελάτη (delivery) όπως fast food, πιτσαρίες κλπ.


DspImage
Εστίαση, διαχείριση τραπεζιών, εισαγωγή παραγγελιών, έκδοση λογαριασμών, παραστατικών κλπ από tablet 8".


DspImage
Εισαγωγή συστατικών ειδών κατά την δημιουργία παραγγελίας από tablet 8" για καταστήματα όπως καφετέριες, fast food, πιτσαρίες κλπ.


DspImage
Εντατική λιανική και εισαγωγή παραγγελιών από tablet 8" για καταστήματα όπως καφετέριες, fast food, πιτσαρίες κλπ.


DspImage
Tablet 8", προτεινόμενη φορητή συσκευή για λειτουργίες όπως φορητή τιμολόγηση, παραγγελιοληψία, εστίαση κλπ.


DspImage
Εισπράξεις από πελάτες και πληρωμές σε προμηθευτές.


DspImage
Δείγμα εκτύπωσης παραστατικού είσπραξης ή πληρωμής.


DspImage
Δείγμα εκτυπώσεων της εφαρμογής με δυνατότητα άμεσης αποστολής email, έξοδο σε PDF, Excel, Word κλπ.


DspImage
Δείγμα εκτύπωσης παραγγελιών και εστίασης στα ανάλογα τμήματα προετοιμασίας (κουζίνες).


DspImage
Δείγμα εκτύπωση παραστατικού σε θερμικό εκτυπωτή.